English Slovak

Maroš Podstupka

DRŽITEĽ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA NA  VYKONÁVANIE VIAZANÝCH ŽIVNOSTÍ V OBLASTI PREKLADATEĽSTVA,
TLMOČNÍCTVA A JAZYKOVEJ VÝUČBY PODĽA ZÁKONA Č. 382/2004 Z. z. O ZNALCOCH, TLMOČNÍKOCH A PREKLADATEĽOCH
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV.  IČO:  46593527  DIČ: 1083789498.  BANKOVÉ SPOJENIE: 2921872398/1100 

Maroš Podstupka - Preklady a jazykové služby

Preklady:

Jazykové páry:

Slovak language Slovenčina arr1 angličtina English language
Czech language Čeština arr2 angličtina English language

Sadzby:

Štandardná prekladová sadzba je od  0,04€ eur za zdrojové slovo. (= 40 EUR za 1000 zdrojových slov).

Sadzba je však predmetom individuálnej dohody a ovplyvňuje ju povaha a rozsah textu.
Požiadajte o cenovú kalkuláciu alebo o iné informácie prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke.

UPOZORNENIE: ZA DROBNÉ PROJEKTY (ZADANIA DO 125 ZDROJOVÝCH SLOV) SA ÚČTUJE MINIMÁLNA SADZBA 5 EUR.

V prípade, že môžete túto službu odporučiť inému zákazníkovi, prosím, informujte sa dopredu o možnosti získať províziu z takejto zákazky.


Profily na prekladateľských portáloch Proz.com TranslatorsCafe.com

Iné jazykové služby:

Korektúra, redakčná úprava textov, vyhodnocovanie kvality prekladov, výroba transkriptov, PR, reklama, kreatívne preklady (tzv. „transcreation”), jazyková a obsahová adaptácia na cieľový geografický trh, copywriting.
Viac informácii si môžete vyžiadať tu.  


Oblasti odbornosti:

Medicína, farmácia, IT, marketing, preklady formálnych a právnych dokumentov, produktová dokumentácia, komunikácia s úradmi, sociálna práca, reklama, humanitné vedy, príručky, poriadky, pravidlá, postupy, obchod, obchodná korešpondencia, účtovné výkazy, priemysel, umenie a populárna kultúra.


Skúsenosti prekladateľa:

Pracujem ako nezávislý prekladateľ na živnosť. (Ako zmluvný prekladateľ pôsobím od roku 2001). Okrem prekladových projektov sa zaoberám i jednojazyčnými lingvistickými aktivitami a výučbe anglického a slovenského jazyka. V minulosti som pracoval ako novinár a šéfredaktor, neskôr som sa rozhodol pre oblasť informačných technológií. Mám výbornú znalosť gramatiky i štylistiky, ktorú som získal počas mojej žurnalistickej praxe. Ako prekladateľ na voľnej nohe mám za sebou veľa úspešných projektov a širšie odborné skúsenosti v oblasti IT a telekomunikácií, marketingu, reklamy, medicíny, obchodu, lokalizácií, práce s audiovizuálnym obsahom, v prekladoch dokumentácií či jazykových vstupov aplikácií. Ku každej zákazke pristupujem mimoriadne zodpovedne a zaručujem profesionálnu kvalitu poskytnutých služieb.


Využite ponúkané služby a pridajte sa k spokojným zákazníkom Maroš Podstupka Translation service.Hlavná stránka | Kontakty


Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

© 2012-2018 Maroš Podstupka  |  www.marpod.net